B-CERT Logo        
Инспекции и сертифициране в страната и чужбина
English | За нас | Новини | Кандидатстване | Форми за кандидатстване | Сертификация | Партньори | Процедури и Регламенти | Връзки | Контакт |

“ЛАКОН - Частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на биологично произведени хранителни продукти" ООД - Германия
представителство за България
5000 гр. Велико Търново
бул. “България” 14A, ет.3
GSM:0888 65 63 27
тел.062 / 600 547
e-mail: office@lacon-bg.com
www.lacon-bg.com

Срещи в офиса - само след предварително уговорен час

English | За нас | Новини | Кандидатстване | Форми за кандидатстване | Сертификация | Партньори | Процедури и Регламенти | Връзки | Контакт |
Всички права запазени. LACON©