B-CERT Logo        
Инспекции и сертифициране в страната и чужбина
English | За нас | Новини | Кандидатстване | Форми за кандидатстване | Сертификация | Партньори | Процедури и Регламенти | Връзки | Контакт |

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

  • Свързвате се с ОФИСА на ЛАКОН и заявявате биологичното производство, което смятате да сертифицирате
  • ЛАКОН ще ви изпрати формуляри за кандидатстване в зависимост от сертификата, от който се нуждаете. Допълнителна информация на:  тел: 088 865 6327; e-mail: office@lacon-bg.com
  • Срещи в офиса - само след предварително уговорен час
  • Анализирайте внимателно информацията и преценете дали отговаряте на условията за сертификация. Ако изпитвате затруднения при попълването ЛАКОН ще Ви насочи към подходящи консултанти във Вашата сфера на биологично производство
  • Възможен е и предварителен одит и оценка на готовността за сертификация от инспектор на ЛАКОН
  • Изпратете попълнените формуляри в ОФИСА на ЛАКОН- адрес за кореспонденция: гр.Велико Търново; п.к.5000; бул.”България”№14A, ет.3, e-mail: office@lacon-bg.com
  • В срок от 7 работни Вие ще получите конкретна оферта и договор за контрол и сертификация за Вашето биологичното производство
  • След подписване на договора процедурата по сертификация започва

English | За нас | Новини | Кандидатстване | Форми за кандидатстване | Сертификация | Партньори | Процедури и Регламенти | Връзки | Контакт |
Всички права запазени. LACON©